13 stycznia 2020r. z inicjatywy kolegi Andrzeja Basisty odbyło się szkolenie pt. „Kościoły i wyznania w Szczecinie”. Odwiedziliśmy miejsca kultu religijnego na terenie dawnego Zakładu Opiekuńczego „Bethanien” przy ul. Wawrzyniaka i Mickiewicza ufundowanego przez szczecińskiego kupca i przedsiębiorcę Johannesa Quistorpa.

 O Cerkwi Grekokatolickiej pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy przy ul. Mickiewicza 43, historii parafii opowiedział nam proboszcz ks. Robert Rosa. W Szczecinie parafia greckokatolicka funkcjonuje od 1957 r.„Założycielem parafii” jest nieżyjący ks. Włodzimierz Borowiec, zesłaniec z Syberii. To on przez wiele lat, trudną pracą w terenie integrował rozproszonych po województwie grekokatolików. Pierwsza msza została odprawiona 15.09.1957r. w kościele garnizonowym. Przez kolejne lata parafia korzystała z uprzejmości księży rzymskokatolickiej i ojców pallotynów. Obecnie jest to nowoczesna świątynia powstałą dzięki gruntownemu remontowi jednego z budynków dawnego Zakładu opiekuńczego „Bethanien” przeprowadzonego w latach 2000-2002.

Wstąpiliśmy również do Ośrodka Kultury Ukraińskiej, będącego jednocześnie siedzibą Związku Ukraińców w Polsce oddział przy ul. Mickiewicza 45. Przewodniczący zarządu Pan Jan Syrnyk opowiedział o roli ośrodka w kształtowaniu życia społecznego i kulturalnego społeczności ukraińskiej, o pomocy, głównie materialnej kierowanej na Ukrainę, pokazał nam oryginalne godło Ukrainy z 1920r. pozostałe po żołnierzach Semena Petlury. Pochwalił się również ciekawą i bogatą wystawą etnograficzną, pokazał ukryte w szafie skarby: ponad stuletnie pięknie haftowane serdaki, koszule męski i damskie oraz wyszywanki, oryginalną 60-cio strunową bandurę – ukraiński ludowy instrument muzyczny.

 Kolejne miejsce to Zbór "Betania" Kościoła Zielonoświątkowego. Od 1961 zbór użytkuje parter głównego budynku, dawnego domu diakonis.  Kościół Zielonoświątkowy jest kościołem protestanckim i ma charakter ewangelicki. Jest to drugi, pod względem wielkości, Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim). Zbór "Betania" w Szczecinie powstał w 1946 r., kiedy z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej przybyło  kilka osób, członków zboru zielonoświątkowego w Wilnie. Nazwa "Betania" ma charakter historyczny, nawiązuje, bowiem do nazwy niemieckiego ośrodka diakonizyjnego.  Do końca lat osiemdziesiątych XX w. Kościół Zielonoświątkowy pod naciskiem władzy komunistycznej funkcjonował obok czterech innych wyznań pod nazwą Zjednoczony Kościół Ewangeliczny. Od 1 lutego 1988 roku ponownie stanowi samodzielny byt wyznaniowy zielonoświątkowców w Polsce.  Obecnie do kościoła należy 350 świadomych wyznawców, osób, które w dorosłym życiu przyjęły chrzest. W nowoczesnej sali kościoła odbywają się liczne koncerty i spotkania.

 

Po sąsiedzku z zielonoświątkowcami funkcjonuje Świecki Ruch Misyjny „Epifania” przy ul. Wawrzyniaka 7e. W pomieszczeniu zachowały się oryginalne drewniane wykończenia: rzeźbiona boazeria, schody i balustrada chóru.  „Epifania” liczy ok. 30 członków, tyle osób średnio przychodzi na spotkania. Spotkania prowadzone są w formie lekcji, wykładów, na których poruszane są wybrane zagadnienia z Biblii.

 

Na koniec spotkania udaliśmy się na cmentarz z kaplicą z końca XIX w. w poszukiwaniu grobu fundatora zakładu Johannesa Quistorpa oraz jego syna Martina Quistorpa. Ponieważ obecnie historyczny układ cmentarza jest nieczytelny, a jego teren został podzielony pomiędzy różnych użytkowników, nie udało nam się jednoznacznie określić, w którym miejscu znajdował się nagrobek.