Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników z siedzibą  w Szczecinie powstało, a zostało zarejestrowane w dniu 04 września 2007 roku – KRS 0000287673.  Nasze stowarzyszenie zrzesza kilkudziesięciu pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, działaczy turystyki i sympatyków. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może podejmować działalność szkoleniową, wydawniczą, doradczo-informacyjną w zakresie turystki i krajoznawstwa.

 

Nasze główne cele

  • integracja środowiska pilotów i przewodników na terenie województwa  zachodniopomorskiego,
  • działanie na rzecz podniesienie rangi zawodu pilota  i przewodnika,
  • troska o poprawę warunków pracy pilotów i przewodników obsługujących imprezy turystyczne,
  • podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności zawodowych pilotów i przewodników,
  • wymiana doświadczeń.