11 listopada 2015 r. mieliśmy wspaniałą okazję poznać od środka budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Naszym gospodarzem i przewodnikiem tego dnia był dr Marek Łuczak, pracownik Komendy.

Zafascynowani bogatą historią obiektu z początku XX w. przeszliśmy wspaniale odnowionymi wnętrzami i dziedzińcami ogromnego gmachu. Ogromne wrażenie zrobiła na nas wspaniale odtworzona ornamentyka ścienna korytarzy, oryginalne rozwiązania techniczne np. pod podokiennych skraplacze wody deszczowej istniejące do tej pory także w wielu przedwojennych budynkach Szczecina.
Jednak największe wrażenie zrobiła na nas sala konferencyjna, w której odbywają się spotkania komendantów, mianowania nowych funkcjonariuszy i inne ważne wydarzenia w codziennej pracy Policji. Pomieszczenie to odzyskało swój wcześniejszy oryginalny i jakże strojny wystrój. Drewniane gzymsy, malatury ścienne, ogromny orzeł na drewnianym stropie czy zegar ścienny Gustawa Beckera są świadectwem dużego kunsztu i dbałości o szczegóły, niespotykanego obecnie w budynkach użyteczności publicznej.
Nasz przewodnik pokazał nam swoje najnowsze wydawnictwo książkowe z cyklu o historii poszczególnych dzielnic Szczecina pt. „Szczecin. Śródmieście. Nowe Miasto.
Pani Irenie Obstawskiej bardzo dziękujemy za udostępnienie zdjęć z wycieczki.