Szanowni Państwo po oficjalnym zakończeniu okresu epidemii, nasze Stowarzyszenie powraca do regularnych akcji promujących turystykę i odkrywanie piękna naszego regionu i kraju. Tym razem chcemy zaprosić na całodzienny wyjazd po obszarze Pomorza Zachodniego na północny wschód od Szczecina. Wycieczka obejmie historię tych ziem od czasu wprowadzenia chrześcijaństwa przez odkrywanie miejsc związanych z największymi rodami pomorskimi po najnowsze ślady Pomorza zapisane w archiwach. Zbieramy się 18.06.2022 r (sobota) przy ulicy Sambora o godz. 8.00 i wracamy w to samo miejsce ok. godz. 20.00. Koszt uczestnictwa dla członków Stowarzyszenia 70 zł, dla pozostałych 80 zł. 

 Szczecinwyjazd 8.00

 1) Strzmiele – dwór ,,Gniazdo wilków i czarownic’’ 9.30 – 10.30, przy drodze 147 za kościołem

 2) Świdwin - komandoria joannitów 11.00 – 12.15 Niedziałkowskiego 17

 3) Płoty – miasto 2 zamków, Starego Zamku, 13.00 – 13.30 ew. zwiedzanie biblioteki

 Zamkowa 2 – stary, Sienkiewicza 13 - nowy

 4) 13.30 – 15.00 przejazd do Zamku Nowego i zwiedzanie ogrodu

 5) Stuchowo – pałac z parkiem 15.30 – 16.30

 6) Cerkwica – studzienka św. Ottona 16.45 – 17.15, Słoneczna 46

 7) Kłodkowo – dzieło średniowiecznego kowala 17.15 – 18.00, przy kościele

 zakończenie wyjazdu, powrót do Szczecina – ok.20.00