Zebrania ogólne w roku 2017

W roku 2017 ustalone zostały następujące terminy zebrań ogólnych naszego stowarzyszenia:

17.01 ; 21.02 ; 14.03 (zebranie walne) ; 11.04 ; 16.05 ; 26.09 ; 24.10 ; 21.11 ; 12.12

Zapraszamy! godz. 17:00 sala audiowizualna sektora 3.

Zebrania ogólne w roku 2017

W roku 2017 ustalone zostały następujące terminy zebrań ogólnych naszego stowarzyszenia:

17.01 ; 21.02 ; 14.03 (zebranie walne) ; 11.04 ; 16.05 ; 26.09 ; 24.10 ; 21.11 ; 12.12

Zapraszamy! godz. 17:00 sala audiowizualna sektora 3.

Zebrania ogólne w roku 2017

W roku 2017 ustalone zostały następujące terminy zebrań ogólnych naszego stowarzyszenia:

17.01 ; 21.02 ; 14.03 (zebranie walne) ; 11.04 ; 16.05 ; 26.09 ; 24.10 ; 21.11 ; 12.12

Zapraszamy! godz. 17:00 sala audiowizualna sektora 3.

Wyjazd do elektrowni atomowej w Lubminie

W środę 16 listopada 2016 roku zwiedziliśmy nieczynną elektrownię atomową w Lubminie ,niedaleko Greifswaldu.                                                                                                  Wysłuchaliśmy wykładu o sytuacji energetycznej w Niemczech i problemach związanych z zatrzymaniem i rozbiórką elektrowni jądrowej. Potem w dwóch grupach zwiedziliśmy pomieszczenia bloku nr 6, który był przygotowany do produkcji energii z atomu, ale nie został nigdy uruchomiony.

Wycieczka do historycznej Nowej Marchii

 

24 kwietnia 2016 r. byliśmy na południu województwa zachodniopomorskiego.

 

Do granic między dawnym księstwem pomorskim i Nową Marchią, przejechaliśmy przez Podjuchy,  wzdłuż rozlewisk Odry do Gryfina, niedaleko Chojny dosiadł się do nas pan Andrzej Kordylasiński- miejscowy przewodnik turystyczny, skarbnica wiedzy o regionie.
Pierwsza z miejscowości po wjeździe w obszar dawnej Marchii – Chojna,wyróżnia się 2 bramami świecką i barnkowską, platanem klonolistnym o 30 m wys. i 9 m obwodu.